د. سلمان بن فهد العودة

VERIFIED
د. سلمان بن فهد العودة
Score:
out of 263 Male Influencer Worldwide
out of 263 Male Influencer in Saudi Arabia
+ 100.0%
7,299,982
+ 100.0%
1,839,582
+ 30.3%
238,000
-  
13,398,444
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
-- 
 
-- 
 
0

Total: 22,776,008

All figures updated on September 24, 2023 except for LinkedIn and Weibo

 

Assessment date: 2nd February 2017